Opening Natuurspeeltuin Wognum

Opening Natuurspeeltuin Wognum

Onder massale belangstelling is op 2e Paasdag de nieuwe natuurspeeltuin in Wognum officieel geopend. De opening geschiedde door Rinske Bakels namens de initiatiefgroep, en wethouder Joset Fit, namens de gemeente, waarna met doorknippen van een tak de speeltuin...
Weer aan het werk….

Weer aan het werk….

De vakantieperiode is ten einde. We gaan weer aan de slag voor U ! Meteen al op maandag 5 september is er een extra commissie ruimte over de 4 bestemmingsplannen van  alle dorpskernen. Daarna op donderdag de reguliere oriënterende vergaderingen van de drie...
Algemene Beschouwingen Gemeentebelangen bij Begroting 2017

En nu met reces………

Leefbaarheid en voorzieningen in de kernen De Dorpshuizen kunnen blijven voortbestaan en opgelucht adem halen! Wel is er nog werk aan de winkel voor de langere termijn. De schulden bij de Dorpshuizen worden door de gemeente kwijtgescholden en tegelijkertijd gaan de...
Statushouders en vluchtelingen…….

Statushouders en vluchtelingen…….

De Kadernota gaat zowel over de huisvesting van statushouders als de opvang van Vluchtelingen. Wat GemeenteBelangen betreft zijn dat ook twee verschillende onderwerpen. Huisvesten statushouders Het huisvesten van statushouders gaat over vluchtelingen die een...