Gemeentebelangen op de bres voor de Dorpshuizen

 De Dorpshuizen ( en MFA’s nemen) in onze kernen een belangrijke plaats in. Zij zijn een onmisbare voorziening en zorgen voor leefbaarheid en saamhorigheid. Na een rondgang langs diverse besturen van Dorpshuizen is echter gebleken dat bij veel dorpshuizen,...