Dag Corrie !

Dag Corrie !

Met leedwezen hebben het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Medemblik het bericht ontvangen dat ons zeer gewaardeerd lid Corrie Dekker-Kamma is overleden. Vele jaren heeft Corrie het secretariaat van Gemeentebelangen voor haar rekening genomen. Haar...