En nu met reces………

En nu met reces………

Leefbaarheid en voorzieningen in de kernen De Dorpshuizen kunnen blijven voortbestaan en opgelucht adem halen! Wel is er nog werk aan de winkel voor de langere termijn. De schulden bij de Dorpshuizen worden door de gemeente kwijtgescholden en tegelijkertijd gaan de...