Vernieuwd bestuur Gemeentebelangen Medemblik.

Sinds mei van dit jaar hebben er enkele mutaties binnen ons bestuur plaatsgevonden. Joop Posma had te kennen gegeven een stap terug te willen doen en Joset Fit moest haar bestuurstaak neerleggen in verband met haar wethouderschap. Op de ledenvergadering in mei zijn...

Medemblikker Raad met reces.

Deze maand is er welverdiende rust voor de dames en heren politici van de gemeenteraad. Na een enerverend voorjaar met verkiezingen, coalitievormingen en prangende politieke problemen heerst er even stilte op dit front. Dat geldt niet voor onze wethouder Joset Fit,...