Publicaties

Initiatief GemeenteBelangen over Tiny houses en flexwoningen

Initiatief GemeenteBelangen over Tiny houses en flexwoningen

Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad Medemblik een motie aangenomen van GemeenteBelangen over Tiny houses en flexwoningen. In ons voorstel dragen we het college op om een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van bewoning van Tiny houses en...

Lees meer
GemeenteBelangen blijft zich inspannen voor de leefbaarheid

GemeenteBelangen blijft zich inspannen voor de leefbaarheid

Afgelopen raadsvergadering stonden er twee belangrijke financiële stukken op de agenda. Als eerste de kadernota, de opmaat naar de begroting voor 2021 en ten tweede de jaarrekening 2019 van de gemeente Medemblik.De KadernotaDe kadernota is een opmaat naar de begroting...

Lees meer
GemeenteBelangen gaat voor kurk bij renovatie kunstgrasvelden

GemeenteBelangen gaat voor kurk bij renovatie kunstgrasvelden

Uiteraard hopen we allereerst dat de sportvelden binnenkort weer gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn! En dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op en rond de velden. In 2020 is renovatie nodig van vijf kunstgrasvelden in Medemblik. Het gaat om velden bij FC...

Lees meer
GemeenteBelangen 100% achter kleine(re) woningbouwplannen

GemeenteBelangen 100% achter kleine(re) woningbouwplannen

GemeenteBelangen kan zich helemaal vinden in de nieuwe uitgangspunten voor de kleinere woningbouwplannen. We hebben ingestemd met het voorstel om initiatieven voor woningbouw van 10-15 woningen in ALLE kleine kernen in de gemeente mogelijk te maken. Er wordt nu...

Lees meer
Nieuwbouw zwembad De Zeehoek krijgt vervolg

Nieuwbouw zwembad De Zeehoek krijgt vervolg

Op 19 december heeft de gemeenteraad een vervolg gegeven aan de nieuwbouw van het zwembad De Zeehoek. Eind oktober heeft de raad namelijk een eerder voorstel van de agenda gehaald. Voornaamste reden was de kosten voor nieuwbouw meer dan 13 mln. dreigden te worden....

Lees meer
GemeenteBelangen tevreden met verruimde starterslening

GemeenteBelangen tevreden met verruimde starterslening

Afgelopen raadsvergadering, was de verruiming van de starterslening slechts een hamerstuk. Maar wel een hamerstuk met belangrijk nieuws voor de starters in de gemeente Medemblik. GemeenteBelangen is de afgelopen jaren voorstander geweest van de verruiming van de...

Lees meer
Reactie GemeenteBelangen op begroting

Reactie GemeenteBelangen op begroting

Ondanks de kaasschaaf laat de begroting een dikbelegde boterham zien! Medemblik is immers een financieel gezonde gemeente. En hoewel er de nodige uitdagingen zijn,  is er toch weer een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Daar zijn we als...

Lees meer