Op donderdag 29 september heeft de eerste raadsvergadering na de zomer plaatsgevonden. Er is weer veel besproken en besloten:

1. Omgevinsgvergunning Wings of Change

De raad heeft geen bedenkingen tegen de omgevingsvergunning voor de opvang van roofvogels bij Wings of Change in Andijk. Daarbij hoort ook de educatie en dagbesteding.

2. Centrumplan woningbouw Abbekerk

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor woningbouw in Abbekerk goedgekeurd. In het centrum van Abbekerk op de natuurijsbaan en de voormalige gemeentewerf is er een plan ontwikkeld om 37 woningen te realiseren. Tijdens de uitwerking van het plan is de locatie Het Nieuwe Bonte Paard is aan deze ontwikkeling toegevoegd. Er komen zowel huur-als koopwoningen. Een positieve ontwikkeling voor de woningbouw en voor Abbekerk.

3. Nota Wonen en zorg

Om tot een goede woonoplossing te komen is het cruciaal om wonen en zorg met elkaar te verbinden. De gemeente gaat in gesprek over initiatieven van inwoners en zorgaanbieders. Dat is in principe vraaggestuurd. Ook is aangegeven dat mantelzorgwoningen later omgezet kunnen worden in starterswoningen. GemeenteBelangen heeft dit voorstel ook gesteund.

Onderzoek Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommisie heeft onderzoek gedaan naar de informatieveiligheid bij de gemeente Medemblik. Dit leverde een zorgelijk beeld op: zowel het beleid als de bewustzijn is niet op orde. Daar is gelukkig direct op gehandeld. Zo wordt het beleid herijkt, het risicobewustzijn onder medewerkers vergroot en jaarlijks een risicoanalyse opgesteld. Nogmaals zorgelijk, maar niet uitzonderlijk. Goed dat het onderzocht is door de rekenkamercommissie en goed dat verbeteringen zijn opgepakt.

Fractie GemeenteBelangen