Met leedwezen hebben het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Medemblik het bericht ontvangen dat ons zeer gewaardeerd lid Corrie Dekker-Kamma is overleden.

Vele jaren heeft Corrie het secretariaat van Gemeentebelangen voor haar rekening genomen. Haar accuratesse en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal hebben bijgedragen aan de correcte verslaglegging van vele vergaderingen en overleggen.
In de aanloop naar verkiezingen was zij het die de laatste hand legde aan de redactie van het verkiezingsprogramma en andere promotionele activiteiten.
Corrie toonde in de vergaderingen altijd een grote mate van betrokkenheid, soms met scherpte, maar ook met veel humor, met de gang van zaken in de stad Medemblik, voortvloeiend uit haar overtuiging en wens om “haar” Medemblik een stukje mooier te maken.

Wij zijn Corrie dan ook veel dank verschuldigd voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de gemeente.

Wij wensen haar man Piet en haar naaste familieleden veel sterkte toe bij het aanvaarden van dit grote verlies.

Bestuur en fractie Gemeentebelangen Medemblik.