Op maandag 20 maart is informeel de aftrap gedaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2018. Bestuur, fractie en geïnteresseerde leden hebben een avond informeel gebrainstormd over inhoud en aanpak. Onze wethouder steeg tot grote hoogte om dit tafereel vast te leggen voor het nageslacht.