Op 15 januari heeft een drukbezochte commissievergadering over het Uitvoeringsplan parkeren in Medemblik plaatsgevonden. Deze vergadering vond plaats in het Wapen van Medemblik.

Namens GemeenteBelangen hebben Roel Braaksma en Ferdinand Diergaarde vragen gesteld aan de insprekers en het college.

Voorgesteld wordt om twee scenario’s uit te werken, namelijk bij de Oude Haven en bij het busstation. Daarbij wordt ook een kleine en grote parkeergarage betrokken. Er is veel informatie uitgewisseld. Een geslaagde avond dus!

Donderdag 18 januari vindt de meningsvormende commissievergadering (met standpunten van de fracties) plaats. De gemeenteraad neemt op 1 februari plaats. U bent weer van harte welkom!