In 1256 sneuvelde Willem 2 van Holland te Hoogwoud in een slag tegen de Westfriezen. Zijn zoon Floris V, wilde het lichaam zijn vader terugvinden en in eigen gebied begraven. Dat lukte met een slag in 1282, waarbij Hoogwoud werd geplunderd en de bevolking voor een groot deel werd uitgemoord door de Hollanders. Ook (her)bouwde Floris in de 13e eeuw in Medemblik kasteel Radboud (Radboud was een voormalige koning der Friezen) om vanuit deze dwangburcht de Westfriezen in bedwang te houden. Nu in 2016 hebben de Westfriezen en de Hollanders die bloedige strijdbijl gelukkig begraven.Dus Commissaris van de Koning, dhr. Remkes,  hoeft geen angst te hebben in het Westfriese te sneuvelen.

Provinciaal Haarlem en Westfriesland  hebben toch nog wel eens “een robbertje met elkaar” gevochten. De gemeente Medemblik, zo’n 43000 inwoners in 17 kernen, heeft na de forse gemeentelijke fusie een behoorlijke bestuurskracht. GemeenteBelangen stelt twee actuele zaken aan de orde die wij als betutteling vanuit het Haarlemse Provinciehuis voelen. Daarmee verliest inmiddels ook onze bevolking vertrouwen in het Provinciaal Bestuur. 

Ten eerste is het bepalen en verwerven van een nieuwe woningbouwlocatie (zoals in de kern Abbekerk) altijd een mooi onderwerp in de gemeentelijke politiek. Na lange voorbereiding lijkt alles feitelijk, ook na veel overleg met de provincie, in kannen en kruiken. En dan constateert bureau Alterra, in opdracht van de provincie, dat er weidevogels zijn. Dus mag de gemeente niet bouwen en mogen er geen mensen wonen. Vervolgens constateert hetzelfde bureau in opdracht van onze gemeente (citaat) “dat de weidevogels als de grutto’s vrijwel geen hinder zullen ondervinden”. Wat een poespas! 

Ten tweede moeten er voor groene energie windmolens komen. Bepalend zijn provinciaal stedenbouwkundige uitgangspunten, zoals niet solitair plaatsen, maar in een rijtje van 6 én op een minimale afstand van 600 meter van de bebouwing. Dat is niet eens mogelijk in Zwaagdijk-Oost ! Bevolking, gemeenteraad, alles komt in opstand! De provincie komt luisteren middels een Westfriese bustour. Amsterdam wil de molens plaatsen in het Westelijk Havengebied. En werkelijk vrezen wij nog steeds …zal plaatsing van die molens hier verdorie toch doorgaan?

De gemeente Medemblik wil samen met de andere Westfriese  gemeenten, onze regio versterken, mooier maken. Wij weten waar we het over hebben, immers wij staan met onze voeten ‘in de eigen Westfriese klei’.
Provinciaal Haarlem wil gemeenten met bestuurskracht, maar dan moet de provincie deze toch niet betuttelen en gedetailleerde invloed uitoefenen?

Geef ons (bestuur en bevolking) vertrouwen en slagkracht!