De Kadernota gaat zowel over de huisvesting van statushouders als de opvang van Vluchtelingen. Wat GemeenteBelangen betreft zijn dat ook twee verschillende onderwerpen.

Huisvesten statushouders

Het huisvesten van statushouders gaat over vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Zowel de gemeente als de vluchteling hebben de verplichting om in Nederland in te burgeren. Daarom voelt ook GemeenteBelangen zich verantwoordelijk voor de jaarlijkse opgave van 115 statushouders. Dat kan via de reguliere toewijzing van huurwoningen en het realiseren van een locatie zoals aan de Grietje Slagterlaan in Wognum.

Opvang Vluchtelingen

De opvang van Vluchtelingen zien wij anders dan het college. Het is ons niet duidelijk wat de instroom van Vluchtelingen naar Nederland is. Die cijfers moeten hard zijn om aan deze opvang mee te werken. En dat zijn ze vooralsnog niet !
Voor West-Friesland gaat het om de opvang van ruim 200 vluchtelingen. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit cijfers ook de daadwerkelijke instroom is. Ook zitten wij er niet op te wachten dat, wanneer er in de regio geen draagvlak is, een opvang van ruim 200 vluchtelingen in Medemblik mogelijk gemaakt wordt. Wij zijn altijd voorstander van kleinschalige opvang.

Conclusie

Mocht het probleem zo dringend zijn dat we voor de opvang van Vluchtelingen moeten zorgen, dan nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Dan zullen we, op dat moment, zoeken naar een passende oplossing. We laten ze niet, zoals de motie van de VVD aangeeft, op straat slapen. We vinden het ook niet passen dat een landelijke partij als de VVD op landelijk niveau afspraken (met Dijkhoff en Rutte) maakt over de opvang van 2500 opvangplekken per provincie en dat de VVD op lokaal niveau letterlijk en figuurlijk de deur dicht gooit.