Op 8 juli stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de agenda. Hieronder de belangrijkste agendapunten en de inbreng van GemeenteBelangen.

Huisvesting arbeidsmigranten

Nieuw beleid is opgesteld om goede huisvesting voor buitenlandse werknemers te faciliteren. De huisvesting verdwijnt uit de woonkernen en dat werd tijd! We zagen dat de leefbaarheid en de voorzieningen onder druk stonden in diverse kernen. Een voorstel van GemeenteBelangen om huisvesting op bedrijventerreinen gelijk te schakelen aan de woonfunctie haalde helaas geen meerderheid. Hieronder staat het overzicht van mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Kermis op de Dorpstraat in Wervershoof?

De kermissen in Westfriesland vormen een belangrijke traditie en zorgen voor verbinding en plezier. Helaas gooit COVID al 1,5 jaar roet in het eten. Daarom is bijvoorbeeld vorig jaar de kermis aan de Westrand in Wervershoof georganiseerd. Burgemeester Fran Streng heeft toegezegd de mogelijkheid te bekijken om de kermis alsnog op de Dorpsstraat te organiseren. GemeenteBelangen vindt dat in andere kernen ook bekeken moet worden of de kermis alsnog in het centrum gehouden kan worden (denk aan de kern Medemblik). Dat moet wel in augustus landelijk de 1,5 meter regel afgeschaft zijn. Die kans is klein, aangezien het aantal besmettingen weer oploopt en meerdaagse evenementen mogelijk worden uitgesteld. Laten we hopen dat in ieder geval de kermissen dit jaar door kunnen gaan!

Detailhandelsvisie centrum Medemblik

De nieuwe detailhandelsvisie voor het centrum van Medemblik biedt de mogelijkheid dat winkels in het Bagijnhof omgezet kunnen worden naar woningen. GemeenteBelangen en VVD vinden het belangrijk dat voor actieve winkeliers in het Bagijnhof de straat er netjes uit blijft zien en de uitstraling behouden blijft. Vandaar dat we samen een motie hebben ingediend om dat te onderstrepen!

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!

Groeten

Fractie GemeenteBelangen

Piet Mosch, Roel Braaksma, Roelandt Paarlberg, Gerben Gringhuis en Luiten Plekker