Raadsvergadering 3 juni 2021

De raadsvergadering van 3 juni was een vervolg op de gemeenteraad van 20 mei. De agenda was zo vol dat deze een vervolgavond nodig had. Hieronder de belangrijkste agendapunten en de inbreng van GemeenteBelangen.

Zonneweide Zwaagdijk-West

Op 6 juni 2019 besloot de raad medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van verschillende principeverzoeken voor een zonnepark. Het aanleggen van een zonnepark achter Zwaagdijk 396 was een van deze verzoeken. De raad heeft op 3 juni een verklaring van geen bedenking afgegeven. GemeenteBelangen heeft hiermee ingestemd.

Motie Themaraad over nieuw zwembad De Zeehoek

De VVD deed via een motie een oproep aan het college om een themaraad te organiseren over een nieuwbouwplan bij De Zeehoek. Enkele initiatiefnemers hebben een plan gepresenteerd over het realiseren van woningen op het Zeehoekterrein en ruil daarvoor wordt een bijdrage van 2 mln. geboden voor de Zeehoekgronden. GemeenteBelangen heeft veel waardering voor dit plan en achten deze ontwikkeling zeker op termijn tot een mogelijkheid.

Onlangs heeft de gemeenteraad echter gekozen om woningen op De Tegel (110 woningen) en op de voormalige tennisvelden van TV De Kaag (30 woningen) te gaan realiseren. Deze zijn opgenomen in het woningbouwprogramma van de gemeente. De provincie is kritisch op woningbouw buiten stedelijk gebied en daarom ligt De Tegel gevoelig. Door nu al te kiezen voor woningen op het Zeehoekterrein kan de deur definitief dichtgegooid worden voor de Tegel. Een kapitaalvernietiging aangezien deze woningbouwgrond in handen van de gemeente is. GemeenteBelangen wil het liefst op alle drie de locaties woningen realiseren!

Het is ook de vraag of een nieuw zwembad op de huidige locatie gebouwd moet worden. Voor een goede exploitatie is een goede bereikbaarheid nodig. Een zwembad aan de Westrand in Wervershoof functioneert veel beter als een gemeentelijk of regionaal zwembad.

Vandaar dat de gemeente werkt aan een stedebouwkundige verkenning. Dat geeft een goede basis voor het gesprek en mogelijk een themaraad. Dat was ook het advies van het college. We hebben de initiatiefnemers van de motie gevraagd om deze motie aan te houden en de verkenning af te wachten. Helaas werd deze raad niet opgevolgd en werd de motie dus niet aangenomen.

GemeenteBelangen is voor woningbouw in alle kernen en ook zeker in Wervershoof. Het liefst op 3 locaties. Ook blijven we voor een goede en moderne zwemlocatie in Wervershoof die voor de gehele gemeente (en regio) aantrekkelijk is.

Groeten

Fractie GemeenteBelangen

Gerben Gringhuis, Luiten Plekker, Piet Mosch, Roel Braaksma, Roelandt  Paarlberg