Er is eindelijk een conceptbeleid Huisvesting arbeidsmigranten nadat drie geleden de evaluatie isgestart. GemeenteBelangen vindt de volgende punten belangrijk;

1. De woningen in de kernen moeten niet onttrokken worden aan de woningvoorraad. Met andere woorden: de huizen mogen niet opgekocht worden door investeerders die en uitzendbureaus. Deze woningen moeten beschikbaar worden voor de reguliere woningzoekenden uit onze gemeente. Na een overgangsperiode is dit nieuwe beleid in de tweede helft van 2021 effectief!
2. Wonen op bedrijventerreinen staan wij niet toe, met uitzondering van de huisvesting van arbeidsmigranten voor het eigen bedrijf. GemeenteBelangen is hier altijd tegenstander van geweest. Een voorbeeld hiervan is de Graanmarkt in Zwaagdijk. Waar wij anderhalf jaar geleden al achter de ondernemers, inwoners en dorpsraad konden staan, zien we dat veel andere politieke partijen nu pas ook deze koers volgen.
3. Onze Agrariërs geven we meer ruimte voor het onderbrengen van arbeidsmigranten. Van 30 naar 60 arbeidsmigranten.
4. We gaan voor de arbeidsmigranten die niet ingeschreven zijn in de gemeente Medemblik een verblijfsbelasting heffen. Wat ons betreft terecht, ook om de kosten van dit beleid enigszins te kunnen bekostigen.

Participatie

Wij hebben wel grote zorgen over de participatie van onze inwoners. Op aandringen van meerdere partijen, gaat het college gelukkig nu wel de inwoners bevragen naar het voorgestelde beleid. Daarna komt het college met het definitieve beleid naar de gemeenteraad.

Groenwijk

Dan is er nog het initiatief van de West-Friese Bedrijvengroep. Groenwijk, een wijk die volledig is gericht op arbeidsmigranten, maar dan wel met voorzieningen die bijvoorbeeld niet te vinden zijn op bedrijventerreinen. De ontwikkelingen volgen wij met grote belangstelling.

Tot slot

Bij GemeenteBelangen staat de leefbaarheid in de kernen voorop, wat we kunnen realiseren met bovenstaande keuzes.

Fractie GemeenteBelangen

Piet Mosch (woordvoerder), Luiten Plekker, Gerben Gringhuis, Roel Braaksma en Roelandt Paarlberg