Het verschil met de begroting en de wereld van een jaar geleden kan bijna niet groter. Het Coronavirus of Covid-19 waren voor een ieder onbekend. En nu zitten we helaas in de tweede golf. Gelukkig gaan zaken in deze tijd wel gewoon door, maar tegelijkertijd laat de meerjarenbegroting een somber beeld zien. De overdracht van taken uit het sociaal domein door de landelijke overheid zorgt bij gemeenten voor veel financiële problemen. Den Haag laat gemeenten echt in de kou staan!

De kaasschaaf is niet meer nodig, de kaas is op. Bezuinigingen gaan ingrijpen in zaken die ons allemaal raken. De bezuinigingsopgave bedraagt 10 mln. euro en het is gelukt om 8 mln. te vinden. In 2021 heeft de gemeente Medemblik dus een tekort van 2,2 mln. euro die we dekken uit de Algemene Reserve. Gelukkig waren en blijven we een financieel gezonde gemeente.

Pijnlijke keuzes

Maar de keuzes doen iedereen pijn. Zo wordt de OZB-belasting met 12,5% verhoogd. Dat zal gemiddeld om 30,- per woning per jaar gaan (ongeacht de stijging van de WOZ-waarde). Ook is de lijn van renovatie aangehouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor zwembad De Zeehoek in Wervershoof en daarmee kan het zwembad in ieder geval weer 10-15 jaar vooruit. Dat geeft ons tijd om te zoeken naar een gezamenlijk regionaal zwembad. 

Grote projecten en kleine pareltjes

Voor het Dorpshuis Abbekerk heeft GemeenteBelangen zich hard gemaakt voor vernieuwbouw (ongeveer 90% van nieuwbouw). Dat geeft flexibiliteit om in de toekomst ook de school aan te bouwen en kan het Dorpshuis weer 40 jaar vooruit. En in ieder geval blijven de kindfuncties in het dorpshuis behouden. 

Uiteraard gaat het niet alleen om de grote projecten, maar ook om kleine pareltjes in de kernen. Denk hierbij aan ons voorstel over renteloze leningen aan verenigingen. 

 

Woon-en leefomgeving

We willen de woon-en leefomgeving op peil houden. Hier willen we structureel in blijven investeren. Het onderhoudsniveau openbaar groen, de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap en de huisvesting van arbeidsmigranten hebben onze nadrukkelijke aandacht. En datzelfde geldt ook voor de woningbouw in alle kernen, waaronder ook de levensloopbestendige woningen en Tiny Houses. Vandaar dat GemeenteBelangen een motie heeft ingediend om minder op openbaar groen te bezuinigen. Deze motie wordt donderdag 26 november a.s. in stemming gebracht.

Fractie GemeenteBelangen

Luiten Plekker, Gerben Gringhuis, Roel Braaksma, Roelandt Paarlberg en Piet Mosch