Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad Medemblik een motie aangenomen van GemeenteBelangen over Tiny houses en flexwoningen. In ons voorstel dragen we het college op om een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van bewoning van Tiny houses en flexwoningen.

Daarbij vragen we ook dat de gemeente Medemblik bereid is om met initiatiefnemers te overleggen over (geschikte) locaties. Ook willen we creatief zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen.

Alleen de VVD stemde tegen. Reden was dat ook de ‘gewone woningbouw’ prioriteit heeft. GemeenteBelangen vindt dat uiteraard ook, maar vindt ook dat een ‘flexibele schil’ nodig is om de krapte op de woningmarkt te gaan. We hopen op mooie initiatieven!