Er is verwarring ontstaan over het voortbestaan van het wandelpad dat langs de dijk in Medemblik loopt. Dit is een populair voetpad dat door veel Medemblikkers wordt gebruikt bij een groot rondje Medemblik.

Om het parkeerprobleem in de binnenstad op te lossen, komt er een uitbreiding van het bestaande buitendijks parkeerterrein achter de dijk in de Wieringermeer. Daar is nu plaats voor veertig auto’s en dat wordt dus opgewaardeerd. Met de aanleg van het parkeerterrein willen we ook de bereikbaarheid verbeteren. 

Vorig jaar besloot de gemeenteraad op initiatief van GemeenteBelangen, VVD, PvdA en PWF dat er een onderzoek moest komen naar een andere toegangsweg, zodat het parkeerterrein beter bereikbaar wordt. Toen is al bepaald dat het voetpad niet mocht verdwijnen maar op de dijk kon komen. Dat zou onderzocht worden maar blijkt nu door de gemeente niet in de tekening opgenomen. Daarom is onterecht verwarring ontstaan.

Nu loopt de aanvoerroute naar het parkeerterrein via het gat in de dijk. GemeenteBelangen wil een goede ontsluiting naar het parkeerterrein. Wij stellen dus voor om het wandelpad te verleggen naar boven op de dijk. Dat zorgt ook voor een mooi uitzicht bij het wandelen. Zodoende kan het huidige wandelpad verbreed worden en gebruikt worden voor auto’s en campers. Het parkeerterrein is dan te bereiken via de rotonde op de Overtoom.

Half augustus start de raadscommissie. GemeenteBelangen zal dan nogmaals benadrukken dat het wandelen langs de dijk mogelijk moet blijven.