Afgelopen raadsvergadering stonden er twee belangrijke financiële stukken op de agenda. Als eerste de kadernota, de opmaat naar de begroting voor 2021 en ten tweede de jaarrekening 2019 van de gemeente Medemblik.

De Kadernota
De kadernota is een opmaat naar de begroting voor 2021 en verder. De raad geeft in deze nota kaders mee aan het college om een sluitende begroting te maken. GemeenteBelangen neemt altijd bestuurlijke verantwoordelijkheid en daarom hebben wij deze handschoen ook opgepakt. Wij durven keuzes te maken, die wat ons betreft geen afbreuk doen aan de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners.

Veel is er gesproken over de grote projecten en het op de waakvlam zetten (‘voorlopig stoppen’) hiervan. Het op de waakvlam zetten kan de leefbaarheid mogelijk niet ten goede komen. Daarom hebben wij actief gezocht naar besparingen. Dat geldt zowel voor de grote projecten, maar we hebben ook naar andere mogelijkheden in de begroting gekeken, zoals het heffen van verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten en het besparen op de eigen organisatie.

MFA en woningbouw Abbekerk/Lambertschaag
Voor wat betreft Abbekerk/Lambertschaag hebben wij via een motie voorgesteld om alvast te beginnen met het MFA, maar dan zonder school. Door de aanname van onze motie wordt er nu een onderzoek gedaan en bij de begroting gaan wij hierover een afweging maken. Wij gunnen de inwoners van Abbekerk/Lambertschaag een nieuw MFA met dorpshuisfunctie. De school kan later alsnog aangebouwd worden, maar wellicht nog wel belangrijker er kan sneller gestart worden met woningbouw. Verder bestaat de mogelijkheid dat de huidige kinderopvangorganisaties hun dienstverlening kunnen doorzetten. Een wens van veel inwoners van Abbekerk/Lambertschaag.

Nieuw zwembad in Wervershoof
Ook hier een lastige keuze. Graag zouden we gaan voor een uitgebreid binnenbad, maar ook hier zijn keuzes noodzakelijk. Wat wij belangrijk vinden, is dat leszwemmen maar ook doelgroepzwemmen voor jong en oud dicht bij de inwoners kan worden aangeboden. Dit kan in een nieuw zwembad. Voor wat betreft het recreatief zwemmen is er al veel aanbod in de regio en ook in onze gemeente. Zo vraagt de raad om te kijken naar een samenwerking met het zwembad Zuiderzee in Medemblik. Om dit kracht bij te zetten hebben we de wens uitgesproken om de subsidie voor dit zwembad in stand te houden. Zodat de inwoners van Medemblik maar ook daarbuiten gebruik kunnen maken van deze zwemvoorziening.

2e Sporthal Wognum
De raad heeft uiteindelijk ingestemd met het plaatsen van een blaashal. Deze variant heeft ook de voorkeur van GemeenteBelangen. Wij vinden participatie in dit soort trajecten erg belangrijk en wij hebben hier ons ook voor ingezet. Op dit moment zijn er nog te veel bezwaren vanuit de inwoners wat realisatie bemoeilijkt. Dit geeft het college wel de mogelijkheid om verder de optie van de 2e sporthal te onderzoeken en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Ook in relatie met de Blaashal.

Buitendijks parkeren
In het verleden heeft GemeenteBelangen al een voorstel ingediend om 2,5 miljoen euro te reserveren voor het buitendijks parkeren. Wij hebben het college gevraagd om verder te gaan met deze ontwikkelingen, dit omdat dit van grote waarde is voor het centrum en de inwoners van de Oosthoek in Medemblik.

Bespaarmotie
Tot slot hebben wij het college enkele voorstellen gedaan om slim om te gaan met geld. We kiezen voor duurzaamheid, maar dan wel voor bewezen oplossingen die zichzelf terugverdienen. We kiezen voor goede huisvesting van de scholen, maar kijken goed naar financieel aantrekkelijke alternatieven voor deze huisvesting.

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 is helaas negatief afgesloten, rode cijfers dus. Voor de eerste keer sinds het bestaan van de fusiegemeente. Grootste boosdoener was het Sociaal Domein. Blij waren wij met de toezegging van de wethouder, dat hij de forse stijging binnen het Sociaal Domein gaat analyseren. Een terechte toezegging, want keuzes vanuit de landelijke politiek belemmeren ons in het maken van lokale keuzes, iets waar wij als lokale partij toch wel moeite mee hebben. Wij hopen dat de landelijke partijen in onze raad zich hier actief voor gaan inzetten bij hun landelijke partij/bestuur.

Besturen en keuzes maken
Keuzes maken betekent in dit geval ook ambities bijstellen. Dit is wat GemeenteBelangen ook duidelijk laat zien. Maar wij zijn ervan overtuigd, dat dit niet ten koste moet gaan van de leefbaarheid en de voorzieningen in de kernen. Dit doen wij door met een nuchtere blik te besturen, niet in het belang van enkel één kern, niet in het belang van één doelgroep, maar in het belang van de gehele gemeente. Zoals u GemeenteBelangen kent!

Wij wensen al onze inwoners een fijne zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Luiten Plekker
Gerben Gringhuis
Roel Braaksma
Piet Mosch
Roelandt Paarlberg