Uiteraard hopen we allereerst dat de sportvelden binnenkort weer gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn! En dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op en rond de velden.
In 2020 is renovatie nodig van vijf kunstgrasvelden in Medemblik. Het gaat om velden bij FC Medemblik, Spartanen en VVW. Dat zijn nu kunstgrasvelden met rubber infill. Zoals bekend is er veel discussie ontstaan over de veiligheid van het gebruik van rubber. Ook de gevolgen voor het milieu zijn niet duidelijk. Daarom is GemeenteBelangen van mening dat we geen enkel risico moeten lopen en dus voor kurk kiezen in plaats van rubber.
Het gebruik van kurk-infill is echter wel duurder en dan gaat het om ongeveer 15.000 per veld per jaar. In het wijzigingsvoorstel van CDA, VVD, BAMM en GroenLinks werd voorgesteld om kurk als infill te gebruiken en daarvoor de reserve voor de sportvelden te gebruiken. GemeenteBelangen vond deze manier van dekking geen goed idee, aangezien dan de reserve voor een belangrijk deel aan deze velden op zou gaan. Dan blijft er voor de sportvelden van andere verenigingen te weinig geld over om ook in de toekomst goed onderhouden te worden.
Vandaar dat GemeenteBelangen heeft toegevoegd dat we ruimte in de begroting moeten opnemen om de reserve sportvelden weer op te hogen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we in alle kernen, ook in de kleinere kernen, de sportvelden op het gewenste niveau kunnen blijven. Gelukkig werd dit aanvullende voorstel van GemeenteBelangen aangenomen met een ruime meerderheid en daardoor wordt iedere kern gelijk behandeld.
We hopen dat iedereen in goede gezondheid is en blijft. En wij wensen iedereen hele fijne Paasdagen!
Fractie GemeenteBelangen