GemeenteBelangen kan zich helemaal vinden in de nieuwe uitgangspunten voor de kleinere woningbouwplannen. We hebben ingestemd met het voorstel om initiatieven voor woningbouw van 10-15 woningen in ALLE kleine kernen in de gemeente mogelijk te maken. Er wordt nu gestart met de initiatieven in de kernen Twisk, Hauwert, Zwaagdijk-West en Sijbekarspel. Uiteraard geldt dat ook voor de andere kernen. GemeenteBelangen heeft het college gevraagd om actief op zoek te gaan naar nieuwe plannen in alle kernen.

Daarnaast zijn ook de regels voor de ‘kleinere plannen tussendoor’ versoepeld. Daarbij gaat het om woningbouwplannen in alle kernen van minder dan 10 woningen. Een wijzigingsvoorstel van BAMM, mede ingediend door GemeenteBelangen, heeft dat mogelijk gemaakt. De toetsingscriteria voor de plannen tussendoor (bijvoorbeeld 2-4 woningen) worden nu door het college herzien. Kort na de zomer wordt het voorstel van het college verwacht. In de tussentijd worden de ook kleinere plannen aan de nieuwe en soepelere regels getoetst.