Op 19 december heeft de gemeenteraad een vervolg gegeven aan de nieuwbouw van het zwembad De Zeehoek. Eind oktober heeft de raad namelijk een eerder voorstel van de agenda gehaald. Voornaamste reden was de kosten voor nieuwbouw meer dan 13 mln. dreigden te worden.

GemeenteBelangen heeft in goede samenwerking met alle betrokken partijen een werkbezoek aan diverse andere zwembaden georganiseerd. Tevens is in goede harmonie gewerkt aan nieuwe uitgangspunten.

Deze nieuwe uitgangspunten zijn benoemd in een motie en die is op 19 december aangenomen. Het ontwerp van het zwembad moet aan de volgende eisen voldoen:

– We willen een 25 meter bad (met mogelijk een beweegbare bodem)

– Een doelgroepenbad (met zeker een beweegbare bodem)

– Klein peuterbad.

– Een glijbaan en whirlpool indien mogelijk

– En een (kleine) horeca

Tevens moet het nieuwe zwembad toegankelijk zijn voor minder valide gebruikers en wat betreft duurzaamheid minimaal all electric of energiezuiniger zijn.

De maximale investering is 12 mln. en de jaarlijkse bijdrage is 625.000. Uiteraard verwachten we van het bestuur dat zij komen tot een goed onderbouwde business case. De co-financiering vormt een belangrijk onderdeel, in combinatie met de inzet van vrijwilligers. Verder zal de grond / kavel in erfpacht door de gemeente uitgegeven worden.

Mogelijk dat de aanbesteding al voor de zomervakantie 2020 gereed kan zijn. Op deze manier kan in het najaar van 2020 de gunning voor het nieuwe zwembad plaatsvinden.