Afgelopen raadsvergadering, was de verruiming van de starterslening slechts een hamerstuk. Maar wel een hamerstuk met belangrijk nieuws voor de starters in de gemeente Medemblik.

GemeenteBelangen is de afgelopen jaren voorstander geweest van de verruiming van de starterslening. Hiertoe hebben wij het initiatief genomen in 2017 en nu in 2019 wederom. Nadat onze motie op 10 oktober was aangenomen, lag er afgelopen raadsvergadering al een voorstel. Complimenten voor de gemeentelijke organisatie, die dit voortvarend heeft opgepakt.

Wat houdt de verruiming in:

De verruiming zit hem in de maximale aankoopsom. Deze is verhoogd naar de NHG-norm (Nationale Hypotheek Garantie). Op dit moment heeft dit betrekking op woningen met een aankoopbedrag tot de NHG-grens € 290.000,–. Het aankoopbedrag van de woning mag maximaal dit bedrag zijn. Is er een verbouwing nodig? Dan geldt dit maximum voor het aankoopbedrag en de verbouwingskosten.

Treft de koper energiebesparende voorzieningen? Dan is het maximale NHG-bedrag € 307.400,–. Het extra bedrag dient hierbij volledig aan deze energiebesparende voorzieningen te worden besteed.

Al met al betekent dit betere kansen voor de jongeren/starters op de woningmarkt.