De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november in meerderheid besloten de toeristen-en forensenbelasting in 1x te verhogen naar 1,50 per overnachting per persoon. Niet alleen GemeenteBelangen, maar ook de VVD hebben daar tegengestemd. Het betrof namelijk een directe verhoging van 1,13 naar 1,50 per nacht (33%). En de argumentatie / onderbouwing bleek dan ook vooral financieel gedreven (‘goed om de inkomsten van de gemeente te vergroten’). Ook diverse ondernemers waren onaangenaam verrast en hebben later ook gebruik gemaakt van hun inspreekrecht.

Vandaar dat GemeenteBelangen, de VVD en BAMM een wijzigingsvoorstel hebben ingediend bij de vaststelling van de belastingtarieven in 2020. Dit vond plaats tijdens de raadsvergadering op 28 november. Ondanks dat ondernemers verrast waren, vonden veel andere partijen dat het overkomt als een ‘onbetrouwbare overheid’ om opnieuw een wijziging door te voeren. Voor alle duidelijkheid: GemeenteBelangen is niet tegen het op termijn invoeren van een tarief van 1,50, maar wij vinden wel dat het gefaseerd moet plaatsvinden. Ondernemers moeten zich goed kunnen voorbereiden en bijvoorbeeld op tijd ook hun tarieven in de folders en flyers kunnen aanpassen.

Helaas kreeg het wijzigingsvoorstel geen meerderheid in de gemeenteraad. Vandaar dat het tarief voor toeristen-en forensenbelasting (helaas dus) in 2020 in 1x verhoogd wordt van 1,13 naar 1,50 per persoon per overnachting.