Ondanks de kaasschaaf laat de begroting een dikbelegde boterham zien! Medemblik is immers een financieel gezonde gemeente. En hoewel er de nodige uitdagingen zijn,  is er toch weer een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Daar zijn we als GemeenteBelangen blij mee omdat het een degelijke basis biedt voor een gemeente waar de lusten voor de inwoners hoog zijn en de lasten laag. 

 

Bij de begroting heeft GemeenteBelangen drie uitgangspunten:

 

1. Leefbaarheid voor iedereen! 

Wij willen betaalbare woningen voor iedereen en kijk naar creatieve oplossingen, zoals Tiny Housing en mantelzorgwoningen. Plan DEK en SEW-terrein vordert gestaag en Zwaagdijk-Oost krijgt er een mooi wijkje bij. Gesprekken over de weeshuisgronden in Medemblik gaan van start. 

Wij staan positief ten opzichte van creatieve oplossingen voor passende woningbouw, als Tiny Housing en mantelwoningen. GemeenteBelangen heeft het initiatief genomen om de starterslening uit te breiden.

Veiligheid en leefbaarheid in onze kernen en de polder staat voor ons hoog op de agenda. Daar krijgen we van dorpsraden en bewoners ook veel vragen over.

 

2. In één keer goed!

In één keer goed! Dat geldt voor grote projecten, zoals MFA De Muiter, dorpshuis Abbekerk, het nieuwe zwembad en energietransitie. Uiteraard binnen realistische financiële kaders. Het eindbeeld vraagt behoorlijke investeringen, maar dat is altijd nog goedkoper dan 2x verbouwen en dus achteraf herstellen. Bij de realisatie van de grote projecten moet gestreefd worden naar een evenwichtige balans tussen enerzijds de (economische) groei en anderzijds natuur en het milieu. Vandaar dat wij het onbegrijpelijk vinden dat HVC na lange onderhandelingen de tarieven voor de afvalstoffen weer wil verhogen. Dat wil GemeenteBelangen koste wat het kost voorkomen! 

 

3. Participatie doen we samen! 

Voor GemeenteBelangen telt iedereen mee, zeker bij het Sociaal Domein en Jeugdzorg. Soms kijken we nog te vaak naar het budget en niet naar maatschappelijk effecten.

 

Medemblik doet het economisch goed en met veel mensen gaat het ook goed, vooral als je een baan en een koophuis hebt. Maar niet iedereen gaat het voor de wind in onze gemeente. Juist in tijden van groei verwacht je dat het principe van eerlijk verdelen geldt.

 

GemeenteBelangen hecht veel waarde aan de ontwikkelingen op sociaal en maatschappelijk gebied. Neem de sport: niet alleen gezond en samen sporten is goed voor de sociale samenhang. Datzelfde geldt voor het onderdeel cultuur. We zijn daarom blij met de instandhouding van de beschikbare middelen voor cultuur en muziek op de scholen.

Samen met onze inwoners, verenigingen en ondernemers moet gewerkt worden aan onze speerpunten die veel toegevoegde waarde leveren. 

 

Tenslotte 

Medemblik is financieel een kerngezonde gemeente. De komende grote projecten alsmede een hoog voorzieningenniveau vragen constante investeringen van de gemeente. 

Het is van belang dat we de komende jaren handelen vanuit een sluitende begroting zodat de lusten voor de inwoners hoog zijn en de lasten laag. GemeenteBelangen voelt zich hiervoor verantwoordelijk.

Met vriendelijke groeten,

Fractie GemeenteBelangen

Luiten Plekker, Gerben Gringhuis, Roel Braaksma, Roelandt Paarlberg en Piet Mosch