De regio Westfriesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat houdt in dat in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Het vervolg is dat er een Strategie wordt opgesteld met andere gemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap.

Als voorwaarde wordt meegegeven om te zorgen voor maatschappelijk draagvlak en via diverse bijeenkomsten wordt gewerkt aan de verdere uitwerking.

Bij een energiebesparing van 35% in 2040 laat eerste analyse zien dat een duurzaam aanbod van 3,14 Terrawatt (TWh) nodig is. Hierbij gaat het niet alleen om de opwek van duurzame elektriciteit, maar ook om duurzame warmte zoals geothermie en acquathermie.

GemeenteBelangen heeft samen met D66 en GroenLinks het initiatief genomen om een aanvulling op het besluit te doen. Wij willen ook nadrukkelijk de techniek en discipline van waterstof te betrekken. Tevens moeten we doorgaan met lopende initiatieven in de Wieringermeer stimuleren met HYGRO, de ECN en ontwikkelingsbedrijf NHN om het gebruik van waterstof op grotere schaal beschikbaar te stellen.

Zoals gezegd wordt de route nu uitgewerkt in een gedragen concept Regionale Energie Strategie (RES). Deze moet uiterlijk voor 1 juni 2020 gereed zijn.