GemeenteBelangen springt in de bres bij twee zaken die de HVC raken. Ten eerste speelt de mogelijke fusie van het AEB (Amsterdams Energie Bedrijf) met het HVC. De penibele positie van AEB kan de gemeente Amsterdam in het ergste geval 262 miljoen euro gaan kosten. Op dit moment is de gemeente Medemblik aandeelhouder van HVC en staan wij deels garant voor leningen van de HVC. Een eventueel risico is momenteel zeer beperkt, maar GemeenteBelangen maakt zich zorgen als een samenvoeging met het AEB gaat plaatsvinden. Mogelijke risico’s zijn voor ons onaanvaardbaar! Vandaar dat GemeenteBelangen een motie heeft ingediend, zodat het college eerst goedkeuring bij de raad moet vragen voordat er een samenwerkingsovereenkomst in welke vorm dan ook tussen HVC en AEB. Deze motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad op 19 september.

Ten tweede bereikte ons voor de zoveelste keer dat er stankoverlast was van de vuilstort in de Wieringermeer. Dit speelt met name in de kernen Medemblik, Opperdoes en Abbekerk. Helaas hebben de eerdere maatregelen niet geleid tot minder klachten. Ook hierover heeft GemeenteBelangen een motie ingediend. We dragen het college op om als een ‘bok op de haverkist’ te zitten om ervoor te zorgen dat de stankoverlast verdwijnt, ongeacht welke organisatie moet worden aangesproken (HVC, omgevingsdienst of provincie). Ook willen we dat informatie via de Medemblikker en social media wordt verstrekt over hoe en waar bewoners klachten kunnen indienen als zij stankoverlast ervaren. Deze motie werd ook raadsbreed aangenomen.