De stap voor het oplossen van het parkeerprobleem in Medemblik is weer een stap dichterbij. Tijdens de raadsvergadering op 11 juli zijn de volgende besluiten genomen:

1. Er komt geen parkeergarage, dus ook niet bij het huidige busstation. Reden is het wegnemen van het zicht op de stoomtram en de hoge kosten van 2,3 mln.

2. Er wordt een aankoop gedaan van 1,9 ha grond net achter de dijk. Samen met het huidige parkeerterrein wordt dit verder opgewaardeerd tot een volwaardige oplossing. Zo wordt een wandelpad gerealiseerd naar het huidige busstation, ook voor mensen die minder goed ter been zijn. De inrichting van het terrein wordt op een milieuvriendelijke wijze gerealiseerd, mogelijk ook met zonnepanelen. We willen dat het parkeerterrein voor eind 2020 is gerealiseerd.

3. Er komt vergunning parkeren in het Oostelijk stadsdeel (alle straten ten oosten van de Nieuwstraat). De vergunningen worden op aanvraag van inwoners kosteloos verstrekt. Daarna is er een sterfhuisconstructie van maximaal twee auto’s per adres (dus niet per bewoner). De vergunningen gelden dagelijks van 16.00 en 22.00. Daarmee voorkomen we dat langparkeerders soms een hele week (of langer) de auto laten staan. We gaan na een half jaar evalueren en dan komt het college ook met voorstel om in de toekomst mogelijk leges te vragen voor de parkeervergunningen.

4. De Overtoom wordt mogelijk anders ingericht en wordt wellicht een 30 km-gebied. Daarbij willen we dat de bestaande breedte van de rijbaan hetzelfde blijft en dat er geen drempels komen om trillingen voor de omgeving te voorkomen.

Het college gaat nu aan de slag met de uitwerking van deze plannen. Er komt ook een informatieavond voor alle betrokkenen. Nogmaals, we gaan ervan uit dat eind 2020 het parkeerprobleem definitief in Medemblik is opgelost!