De aanleg van zonneweides maakt deel uit van duurzame gemeente. Inmiddels zijn er negen principeverzoeken bij de gemeente Medemblik ingediend. Deze zijn getoetst aan het provinciale beleid en dat biedt voldoende aanknopingspunten om eisen te stellen aan de locatie, omvang en inpassing van een opstelling voor zonne-energie.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad ingestemd om vier locaties met zonneweides nader uit te werken. Het gaat om: Vok Koomenweg in Wervershoof, Hoek achter 36 in Andijk, Zwaagdijk 396 in Zwaagdijk-West en Nieuwe Dijk tussen 33 en 35 in Wervershoof. Deze locaties worden verder uitgewerkt.

Het college van Burgemeester en wethouders stelde ook voor om bij de entree van Medemblik (Markerwaardweg / Westerdijk) een zonneweide van 9 hectare te realiseren. Met een wijzigingsvoorstel heeft GemeenteBelangen deze ontwikkeling tegengehouden. Medemblik verdient een mooiere entree en de stroomtram loopt langs dit gebied. De zonneweide ligt er bovendien 25 jaar. Dit voorstel van GemeenteBelangen werd ook gesteund door CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

GemeenteBelangen wil ook dat veel meer daken worden benut voor het plaatsen van zonnepanelen, ook bij (sport)accommodaties. Tevens zijn er mogelijkheden op het water (bijvoorbeeld nabij de PWN in Andijk).

Tenslotte heeft de raad kaders meegegeven om toekomstige verzoeken te beoordelen.