De gemeenteraad heeft donderdag 25 april ingestemd met een nader onderzoek naar een extra sporthal in Wognum. Deze sporthal is van semi-permanente aard en moet nabij De Bloesem gerealiseerd worden.

De gemeenteraad heeft eind 2018 een motie aangenomen, waarmee het college is gevraagd om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen voor een nieuwe sporthal in Wognum. Onderzocht zijn de locaties bij sv Spartanen en daarnaast nabij De Bloesem.

De motie ging ook over een tijdelijke blaashal. Daar wordt op een ander moment nog besloten.

Het onderzoek laat zien dat er inderdaad een capaciteitstekort in Wognum is. Vandaar dat dus een vervolgonderzoek gedaan wordt naar een sporthal van semi-permanente aard bij De Bloesem.

De gemeenteraad op 25 april heeft de volgende onderdelen aan het besluit toegevoegd en deze toevoegingen zijn ook door GemeenteBelangen ondersteund:

1. De nieuwe sporthal moet als volwaardige sporthal worden uitgerust en deze is bestemd voor de breedtesport en in principe niet voor commerciële doeleinden.

2. Er moeten aanvullende afspraken gemaakt worden over het beheer van de Westfrieslandhal.

3. Onderzoek of het gymnastieklokaal aan de Sportlaan behouden kan worden.

GemeenteBelangen kijkt vol verwachting uit naar de resultaten van dit vervolgonderzoek. Deze worden voor 1 oktober verwacht. Op 7 november 2019 behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2020. Dan zal ook gesproken worden over de uiteindelijke hoogte van de investering van deze semi-permanente sporthal. Deze worden vooralsnog geschat op 1 mln. Euro.