Bij de gemeente Medemblik ligt een groot aantal aanvragen voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Het gaat in totaal om zo’n 700 bedden. Veel van die aanvragen voldoen niet aan het huidige beleid, ondanks dat vorig jaar de mogelijkheid om op eigen erf te bouwen, al verruimd is. Daarnaast heeft de raad in december 2018 ook ingestemd met de huisvesting van 60 arbeidsmigranten op het WFO-ABC terrein. Er heeft dus een flinke inhaalslag plaatsgevonden!

In de gemeenteraad van 28 maart lag wederom een voorstel dat afwijkt van de huidige kaders. Hierbij gaat het om het realiseren van verblijfsunits voor 16 buitenlandse werknemers en het huisvesten van 8 buitenlandse werknemers in een plattelandswoning aan de Nieuwe Dijk 1 in Andijk.

GemeenteBelangen is voorstander om de evaluatie van het huidige beleid versneld uit te voeren. Het college is voornemens om dit eind 2019 te doen. Wij willen dat zo snel mogelijk laten plaatsvinden. Dan kunnen nieuwe principeverzoeken daaraan getoetst worden.

De aanvraag voor de Nieuwe Dijk 1 is maatwerk en uniek en daarom kan GemeenteBelangen dat steunen. Wel onderstreepte dat om versneld het beleid te wijzigen om te voorkomen dat de gemeenteraad steeds op ad hoc basis beslissingen moet nemen. Dat kost veel tijd en energie. Ook de druk op de kernen neemt met het huidige beleid steeds meer toe. Inmiddels werken (en wonen) er ongeveer 1.000 arbeidsmigranten alleen al in de kern Zwaagdijk-Oost.

Helaas kon het voorstel om kort na de zomer met een evaluatie en kaderstellende notitie te komen, niet op een meerderheid rekenen. GemeenteBelangen blijft echter zich sterk maken om zo snel mogelijk tot vernieuwde uitgangspunten te komen.

Daarnaast nog een mooie ontwikkeling in Twisk. Daar worden de lantaarnpalen vervangen door nostalgische exemplaren. Uiteraard met Led-verlichting. Een prachtige combinatie van oud en nieuw, wat GemeenteBelangen betreft! Ook de initiërende rol van de dorpsraad waarderen wij zeer.

Met vriendelijke groeten,

Fractie GemeenteBelangen

Luiten Plekker, Gerben Gringhuis, Roel Braaksma, Roelandt Paarlberg en Piet Mosch