Op 1 november 2018 was er geen meerderheid voor de verhuizing van de tennisvereniging De Kaag. Inmiddels is duidelijk geworden dat een grotere cofinanciering mogelijk is. De besturen van de tennisvereniging en De Westrand hebben hier positief op gereageerd. Vandaar dat er een nieuwe kans wordt geboden. Uiteraard moet de ledenvergadering van de tennisvereniging hier nog over besluiten.

Voor GemeenteBelangen was van belang dat de eventuele opbrengsten van de bouwgrond van de tennisvelden buiten de verhuizing wordt gehouden. Dat houdt immers ook een risico voor de gemeente in. De opbrengst van de toekomstige woningbouw komt ten goede aan de algemene middelen.

Ook is voor GemeenteBelangen noodzakelijk dat we het uitgangspunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ hanteren. We houden vast aan de 60-40 regeling, die ook voor andere verenigingen en kernen geldt. Ook nu betaalt de tennisvereniging en Stichting De Westrand 60% van de totale investering, een bedrag van 213.000.

Zo krijgt de verhuizing van De Kaag een tweede kans en wat GemeenteBelangen betreft een mooie kans voor Wervershoof!