Op 12 december is een artikel verschenen in De Binding van het CDA en de VVD. Zij willen de verhuizing van de tennisvereniging een nieuwe kans geven. Het betreft een nieuwe kans, aangezien op 1 november een nipte meerderheid tegen de verhuizing was. 

 

Ook GemeenteBelangen ziet de verhuizing naar de Westrand als een mooie kans. Anderzijds bevindt de tennisvereniging zich nu op een mooie locatie en zijn ook veel leden tegen een verhuizing. Een echte nut-en noodzaak is er dus niet. Maar initiatieven van onderop willen we uiteraard positief tegemoet zien. Wij vinden wel dat we dergelijke initiatieven vanuit de  woonkernen  zoveel mogelijk op dezelfde manier moeten beoordelen. Het uitgangspunt van GemeenteBelangen is altijd geweest het gebruikelijke gemeentelijk beleid van 40-40-20 (40 procent subsidie gemeente, 40 procent renteloze lening en 20 procent eigen bijdrage).

 

Uiteraard liggen er in Wervershoof kansen voor woningbouw. Mocht daartoe besloten worden, dan moet er dan een nog een openbare aanbesteding plaatsvinden en de grond bouwrijp gemaakt worden (met aanleg wegen, riolering en nutsvoorzieningen). Het is dan de vraag hoeveel er over blijft en welke partij de woningbouw mag realiseren. Een andere belangrijk punt daarbij is dat er ook een grote behoefte is aan woningbouw in andere kernen van onze gemeente. Woningbouw komt wat ons betreft pas aan bod, als er een verruiming komt van de

woningcontingenten vanuit de provincie Noord Holland. Dit omdat niet alleen Wervershoof behoefte heeft aan woningbouw, wij moeten ons inzetten voor alle 17 kernen binnen onze gemeente.

 

Kortom:

Als de diverse partijen een plan willen realiseren, moeten we hiermee samen aan de slag. Belangrijkste punt is dus dat de tennisvereniging zelf met een grotere bijdrage moet komen. Daar willen we graag in meedenken. Met de tennisvereniging en zeker ook met andere politieke partijen in de gemeenteraad van Medemblik.