De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering op 6 december via drie voorstellen gesproken over het oplossen van het parkeerprobleem in de binnenstad van Medemblik.

In samenwerking met GemeenteBelangen, VVD, PvdA en PWF zijn de volgende aanpassingen gedaan:

1. Uitwerking buitendijks parkeren. Hierbij is opdracht aan het college gegeven om de fysieke en financiële mogelijkheden in kaart te brengen om een buitendijks parkeerterrein in de Wieringermeer te realiseren. Daarbij worden ook de ontsluitingswegen en een wandelroute naar de Nieuwstraat betrokken.

2. Ten tweede wordt een Quickscan uitgevoerd naar een binnendijkse parkeervoorziening. Daarbij worden drie opties onderzocht:

A) Een ondergrondse garage onder het Overtoom (rode plein), mogelijk in combinatie met funderingswerkzaamheden voor de kerktoren.

B) Een ondergrondse garage bij het busstation.

C) Een ondergrondse garage bij de Hoogesteeg / Pekelharinghaven.

3. Ten derde wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van het oude Stadhuis (MAZ). Daarbij wordt tegemoet gekomen aan de eis van de gemeenteraad om de woningen, het hotel, de brasserie en winkelruimte tegelijkertijd te gaan bouwen.

De uitvoering van deze drie voorstellen zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

Hiermee zijn we weer een stap verder in het oplossen van het parkeerprobleem. Tevens wordt de nadrukkelijke koppeling van het parkeren met het project van het oude Stadhuis (MAZ) losgelaten. Deze ontwikkeling kan nu volop gestart worden met een bestemmingsplan.

Ook was het de laatste raadsvergadering van 2018! Er volgt nog een Themaraad over Gemeentelijk Vastgoed (10 december) en de Kernvisies (13 december) tot het Kerstreces.

Namens de fractie GemeenteBelangen,

Luiten Plekker, Roel Braaksma, Piet Mosch, Gerben Gringhuis en Roelandt Paarlberg (raadsleden). En namens de commissieleden Ferdinand Diergaarde, Jan van IJzerloo en Tiny van Diepen.