Hieronder staan de Algemene Beschouwingen van GemeenteBelangen over de begroting van 2019. Deze zijn uitgesproken door fractievoorzitter Luiten Plekker tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2018.

Met veel enthousiasme is de fractie van GemeenteBelangen begonnen aan deze nieuwe raads– en bestuursperiode. Na een lange periode van financieel snoeien, is het huishoudboekje van de gemeente Medemblik op orde. Onze algemene reserve blijft op ruim 26 miljoen staan, ondanks alle investeringen in bijvoorbeeld een overdekt zwembad in Wervershoof, diverse dorpshuizen zoals in Abbekerk en scholen in Benningbroek, Twisk en Hauwert.

 

GemeenteBelangen wil dat iedereen in onze gemeente zich thuis voelt met een bestuur dat luistert naar de inwoners. De economie leeft weer op en als gevolg  hiervan ligt het voor de hand dat de gemeente meer kan en mag uitgeven. Het is dan verleidelijk om de opgelopen achterstand in korte periode, lees huidige raadsperiode, in te halen. Steeds ad-hoc onderwerpen zullen en moeten daarom met gepaste zorg benaderd worden. Doel blijft het bewerkstelligen van een evenwichtige, rechtvaardige verdeling  van de beschikbare middelen en ruimte. Incidentele verzoeken zullen altijd blijven bestaan, maar dan is een eigen bijdrage en cofinanciering een zwaarwegende factor voor GemeenteBelangen. 

 

Daarom vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat het college in samenspraak met de raad een visie opstelt voor 2040: Hoe willen wij dat de gemeente Medemblik er dan uit ziet? Wat zijn onze prioriteiten? Denk aan welzijn, zorg, voorzieningen en accommodaties. 

 

Voor wat betreft de programmabegroting ziet GemeenteBelangen dat er veel werk is geleverd en dat de gemeente er sterk en vitaal voor staat. Ik ga in op 3 onderwerpen:

 

1. Betaalbare woningbouw in kleine kernen

Je bent jong, woont nog bij je ouders in bijvoorbeeld Hauwert, Sijbekarspel of Abbekerk en staat te trappelen om op jezelf te gaan wonen. Betaalbare opties in je eigen kern zijn er niet, en dus ben je aangewezen op grotere nabijgelegen plaatsen. Maar wat nou als je graag in eigen kern wilt blijven wonen waar je bent opgegroeid?

 

Jongeren in onze dorpen vallen vaak tussen de wal en het schip. De koopwoningen die vrijkomen kosten al snel twee tot drie ton en dat is voor de meeste jongeren niet te betalen. Betaalbare bouwkavels komen in kleine kernen ook niet vrij en deinbreilocaties leveren over het algemeen ook weinig woningen op.

 

Het is daarom essentieel dat stap voor stap en in goed overleg met de lokale bevolking, de gemeente, de provincie en andere instanties, gewerkt moet worden om het tij te keren: er moet gebouwd worden!!

 

Jongeren willen naast de mogelijkheid van tiny huizen juist ook echte starterswoningen: compact, niet teveel grond maar toch een klein tuintje, niet oubolligmaar modern, energiezuinig en dat alles voor een bedrag ruim onder de 200.000,-euro.

 

Het moet de opdracht zijn aan het college en aan ons als raad continu te lobbyen bij de provincie en de markt steeds uit te dagen om met nieuwe concepten te komen.Nogmaals: bouwen moet om vele kernen levend en leefbaar te houden!

 

2. Leefbaarheid in de kernen

Enkele van de belangrijkste voorzieningen in de kernen zijn scholen en dorpshuizen. Het is om die reden een goede zaak dat de scholen in Hauwert, Twisk en Benningbroek een impuls van duurzaamheid gaan krijgen in 2019. Ook moet er een oplossing komen voor de verkeersveiligheid bij winkelcentrum Klaverweide in Zwaagdijk en zeker ook een oplossing voor het parkeerprobleem in het centrum van Medemblik. 

 

Een mooi voorbeeld vinden we het verduurzamen van openbare verlichting in bijvoorbeeld Twisk en Andijk. Voor het beschermd dorpsgezicht van Twisk zelfs nostalgische lantaarnpalen, maar dan met LED-verlichting! Een fraaie mix tussen nieuw en oud! Wie wil dat nou niet? 

 

Maar leefbaarheid betekent ook omgaan met veiligheid, eenzaamheid, armoede, bereikbaarheid, sport en cultuur. Hier zijn wij als partij en als raad verantwoordelijk voor en zullen dit de komende periode nadrukkelijk monitoren. 

 

3. Nieuwe democratie

Veel mensen hebben het gevoel dat ze voor Jan Joker in het stemhokje staan (als zij überhaupt al naar het stembureau gaan). De verbinding met de bevolking moeten we verder versterken. Wat GemeenteBelangen betreft liggen er in Medemblik mogelijkheden om hiermee de komende periode te “experimenteren”, zoals een burgerbegroting in Breda en een Maatschappelijk Akkoord in Tubbergen. Denk ook bijvoorbeeld aan meer verantwoordelijkheid voor de kernraden. We zien daarom het eindrapport van de commissie democratische vernieuwing van Johan Remkes(december 2018) met hoopvolle verwachting tegemoet.

 

Tenslotte voorzitter

 

De begroting voor 2019 belooft veel goeds: stevige ambitie en geen verhoging van de lasten voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Uitgangspunten die voor GemeenteBelangen erg belangrijk zijn. Wij vertrouwen op de kracht van de kernen. 

 

Met dank aan allen die meegewerkt hebben aan het opstellen van deze begroting, wensen wij college, ambtelijke organisatie en gemeenteraad veel wijsheid toe met het uitvoeren van deze begroting.