Tijdens de commissievergadering over de bezuiniging op de groene sportvelden bleek duidelijk dat het voorstel op dit moment op te weinig draagvlak kan rekenen. GemeenteBelangen heeft aangekondigd  met een wijzgingsvoorstel te komen. GemeentBelangen wil het college drie maanden de tijd geven om opieuw met de verenigingen in gesprek te gaan en met een nieuw voorstel te komen. Daarbij moet de voorgestelde 20% bijdrage aan groot onderhoud van de verenigingen geschrapt worden. Tevens kan per vereniging maatwerk mogelijk zijn. Tenslotte kan een deel van de bezuiniging teruggedraaid worden als deze niet realistisch blijkt te zijn. GemeeneBelangen komt met dit voorstel voor de raadsvergadering op 12 november.