Er komt woningbouw in Abberk, maar samen met onwonenden en de dorpsraad wordt nu bekeken waar deze woningen in Abbekerk komen te staan.

Er lag al een voorbereidend besluit voor woningbouw op Het Nieuwe Veld in Abbekerk. In september zijn omwonenden tot een alternatief plan gekomen voor de Vekenweg / Reigersweg. Goede argmenten waarbij de verkeersveiligheid en bereikbaarheid een belangrijke rol speelden.

Ook omwonenden van de Vekenweg / Reigersweg hebben hun heldere inbreng gegeven. Vandaar dat een goede en definitieve afweging nog moeten plaatsvinden. Hierbij wordt de inbreng van alle betrokkenen, zoals de dorpsraad en omwonenden, verzameld en met elkaar besproken. Daarna zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen. Dit heeft de gemeenteraad op 8 oktober aangegevenF, mede naar aanleiding van een motie van GemeenteBelangen, D66, GroenLinks, PWF, BAMM en PvdA.