Al enige tijd is bekend dat de nieuwe moskee in Medemblik nabij De Muiter komt. Er is zelfs al gestart met de bouw en werkzaamheden van de moskee. Er was enige tijd discussie over het behoud van de skatebaan die naast De Muiter ligt. Bij het aanleggen van extra parkeerplaatsen zou deze skatebaan namelijk verplaatst moeten worden. GemeenteBelangen is vanaf dag 1 tegenstander geweest van het laten verdwijnen of verplaatsen van de skatebaan!!!

Bij de raadsvergadering van 10 september jl. heeft de raad dan ook besloten om de skatebaan te behouden en op dit moment nog geen extra parkeerplaatsen aan te leggen. Uit onderzoek is wel gebleken dat tussen 13 en 25 parkeerplaatsen nodig zijn. Vandaar dat het moskeebestuur het benodigde bedrag voor deze  parkeerplaatsen in het parkeerfonds stort, zoals in de parkeerverordening is opgenomen.

Mochten er parkeerproblemen in de toekomst bij De Muiter ontstaan, dan kunnen de parkeerplaatsen alsnog aangelegd worden. Als er over 10 jaar geen parkeerprobleem is, dan krijgt het moskeebestuur het gestorte bedrag weer terugbetaald.