Bestuur

Sinds mei van dit jaar hebben er enkele mutaties binnen ons bestuur plaatsgevonden. Joop Posma had te kennen gegeven een stap terug te willen doen en Joset Fit moest haar bestuurstaak neerleggen in verband met haar wethouderschap. Op de ledenvergadering in mei zijn René  Veerman en Ferdinand Diergaarde  in hun plaats gekozen.
De taakverdeling is als volgt geregeld:  Ferdinand Diergaarde is voorzitter, René Veerman vice-voorzitter, Ria Kraaijo blijft het secretariaat uitoefenen en Frits Huijser  van  Reenen beheert vanouds de penningen; Peter Otten en Teun Blokker complementeren verder het bestuur als algemeen bestuurslid.