De twee moties van GemeenteBelangen over Verandering Sociaal Domein hebben brede steun gekregen in de gemeenteraad van Medemblik. De eerste motie betreft het betrekken van de Clientenraad Thuiszorg van de Omring en andere cliëntenraden bij de decentralisaties van het Sociaal Domein. De tweede motie ging over het inschakelen van de Rekenkamercommissie bij de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Dit n.a.v. een uitstekend rapport van deze commissie, waarin veel bruikbare handvatten zijn opgenomen. Een mooi resultaat van GemeenteBelangen en de mede-initiatiefnemers!

20131212-201828.jpg